Разгледайте нашите предложения от Автоаксесоари,Ниски цени,Бърза доставка
  • Къде се намирам

Политика за защита на личните данни:

Във връзка общия регламент относно защитата на данните (GDPR), предоставяме информация за начина, по който ние от ПЛАНЕТА АВТО МОТО  ЕООД  работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.


В зависимост от конкретния случай ПЛАНЕТА АВТО МОТО  ЕООД  обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:

    обработката е необходима за изпълнение на задълженията наПЛАНЕТА АВТО МОТО  ЕООД по сключения с вас договор за изпълнение на услуга/поръчка;

    обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;
    обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване/поръчка, услуга или друго;
    налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.

ПЛАНЕТА АВТО МОТО ЕООД съхранява данните ви по време на срока на договора за услуга/поръчка, както и след прекратяването му. В случай на сключен договор, приложимата нормативна уредба задължава  ПЛАНЕТА АВТО МОТО ЕООД да съхранява данните ви за изпълнение на задълженията си по гаранционни условия. 


При обработването на данните ви ПЛАНЕТА АВТО МОТО  ЕООД се стреми да прилага високи стандарти за сигурност и ги предоставя на свои партньори, доставчици или производители само при необходимост за изпълнение на договора или за да бъдат защитени вашите права и интереси.


С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.

За информация и въпроси, свързани с политиката на ПЛАНЕТА АВТО МОТО  ЕООД за защита на личните данни, можете да се обръщате към нас като използвате публикуваните данни за връзка в страницата ни за контакти!

При изпращане на поръчка или запитване от формата за контакти се счита, че Вие попълвате следната декларация::

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни от търговец , куриер и производител/доставчик.

Аз давам съгласието си личните ми даннин, събирани и обработвани от   ПЛАНЕТА АВТО МОТО ЕООД във връзка с моя онлайн поръчка или запитване да бъдат предоставени на дружества партньори на ПЛАНЕТА АВТО МОТО  ЕООД , които извършват доставка на стоки, куриери, както и на производител/доставчик , с цел обработка и изпълнение на поръчката и/или запитването. 

Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните , както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп , на коригиране и заличаване на събраните данни.